Servicii Sociale

TitluDescriereAdăugat laDescarcă
GHID

GHIDUL CONF HOT 970 din 2023 privind COMBAREREA HARTUIRII

29-02-2024 DescarcăVezi
Name Downloads Last Modified Download
Name Downloads Last Modified Download
Servicii Sociale
385 downloads 07-01-2021 17:17 Download
402 downloads 07-01-2021 17:17 Download
391 downloads 03-02-2021 12:20 Download

Anunt Family Tel: 0800.070.009

—-

Stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă

Legislație:

Legea nr. 248/28.10.2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;

OUG. nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;

Beneficiari:

Beneficiază de stimulent educaţional sub formă de  tichete sociale pentru grădiniţă, copiii din familiile  defavorizate, dacă  îndeplinesc cumulative următoarele criterii:
– copilul care este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar;
–  venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitul minim garantat pentru o singură persoană prevăzut de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea 61/1993; Legea 416/2001; Legea 272/2004; Legea 448/2006; Legea 277/2010; OUG 70/2011; OUG 111/2010

Acte necesare:

Acte necesare alocație copil născut în străinătate;

Acte necesare alocației de stat;

Acte necesare anchetă CPC;

Acte necesare ASF;

Acte necesare asistent personal al persoanei cu handicap grav;

Acte necesare instituirii curatelei;

Acte necesare evaluare complexă copil cu handicap;

Acte necesare in vederea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav;

Acte necesare la solicitarea acordului de schimbare de la asistent personal  la indemnizație de însoțitor;

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de plasament familial;

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de indemnizație/stimulent creștere copil;

Actele   necesare   pentru  acordarea  stimulentului educațional;

Acte necesare depunerii ajutorului social – Venit Minim Garantat;

OPIS dosar stimulent creștere copil;

Cereri asistență socială:

Cerere în vederea acordării ajutorului de urgență;

Cerere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială sau pentru acordarea unor noi drepturi;

Cerere pentru acordarea unor beneficii de asistenţă socială;

Cerere stimulent educational;

Documente necesare instituționalizării persoanelor cu handicap:

Acte necesare pentru institutionalizarea în cadrul centrelor de protecţie specială pentru persoane adulte cu handicap;

Formular Ancheta Sociala;

Cerere institutionalizare persoane cu handicap;

Cerere schimbare însoțitor personal;

Cerere tip anchetă socială;

Cerere tip evaluare la domiciliu;

Cerere tip pentru persoanele cu handicap;

Cerere tip reevaluare;

Formular tip contestație evaluare Comisie;

Protecția persoanelor vârstnice:

Acte necesare instituționalizării persoane vârstnice;

Cerere instituționalizare persoane vârstnice;

Documentele necesare în vederea derulării activităților de protecție a copiilor:

Ancheta sociala copil cu handicap;

Cerere tip evaluare;

Model Fișă evaluare psihologica;

Model Fișă medicală;

Model Fișă psihopedagogică;

Model Raport consiliere;

Model Raport de vizită;

Model Raport evaluare inițială;

Model Raport închidere caz;

Documentele necesare în vederea acordării Ajutorului Social:

Documente necesare în vederea acordării Ajutorului de Încălzire;

Documente necesare în vederea acordării Ajutorului Social;

Documente necesare în vederea acordării alocație de stat și Indemnizației de creștere a copilului;

Documente necesare în vederea acordării alocație de stat pentru copii;

Documente necesare în vederea acordării alocație de susținere familială;

Documente necesare în vederea acordării indemnizației pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani;

Documente necesare în vederea acordării stimulentului de inserție;

Documente necesare în vederea acordării Venitului Minim Garantat;

Adeverință în vederea acordării stimulentului de inserție;

Cerere ICC;

Formular pentru un copil născut în spațiul UE;