Venituri salariale

Lista cuprinzând funcţiile din cadrul direcţiei de asistenţă socială -personal contractual- centrul de zi de asistenţă şi recuperare „Sfânta Maria”