Numele și prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relația cu societatea civilă și datele de contact ale acesteia

Nume și Prenume Bunghiuz Corneliu-Silviu
Funcția Secretar general
Telefon 0237275811
Email contact@primaria-panciu.ro