Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice Sf. Ioan Panciu

1. DATE GENERALE:

Serviciul social Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Ioan” Panciu cu sediul în oraș Panciu, str. Mihai Viteazu nr. 2B, jud. Vrancea este înfiinţat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială Panciu.

2. SCOPUL ȘI MISIUNEA:

Scopul serviciului social social Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Ioan” Panciu este de a oferi persoanelor vârstnice care nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare sau nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de sau nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată sau se afla în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale din cauza bolii ori stării fizice sau psihice, protecţie, îngrijire medicală, hrană, cazare, asistenţă socială și consiliere.

3. CONDIȚII DE ADMITERE ÎN CENTRU:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Ioan” Panciu sunt persoane cu vârsta peste 65 ani care îndeplinesc cel puțin unul din aceste criterii:

 • nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

 • nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;

 • nu se poat gospodări singurI sau necesită îngrijire specializată;

 • se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, cauzat de bolii ori a stării fizice sau psihice.

4. CONDIȚII DE CAZARE. DESCRIEREA CENTRULUI:

Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Ioan” se află situat în Panciu, județul Vrancea, strada Mihai Viteazu, nr. 2B și funcționează în cadrul Primăriei orașului Panciu – Direcția de Asistență Socială.

În prezent, Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Ioan” pune la dispoziția beneficiarilor 13 camere/dormitoare (2 paturi, 3 paturi, 4 paturi), respectiv 34 de locuri.

5. FACILITĂȚI:

În cameră:

 • televizor cu cablu;

 • mobilier;

 • grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități.

Spații comune:

 • club recreativ pentru seniori;

 • sală bibliotecă online;

 • sală de exerciții fizice;

 • masă de masaj;

 • scaune cu rotile;

Curtea centrului:

 • parc de recreere;

 • bazin cu fântână arteziană;

 • 2 cărucioare electrice pe roți și rampe de acces.

7. SERVICII OFERITE

Serviciile sociale se acordă cu precădere persoanelor vârsnice care sunt într-o situaţie socială defavorizată sau au nevoie de ajutor pentru îndeplinirea activităţilor zilnice. Serviciul se acordă la solicitarea persoanei, familiei acesteia, reprezentantului legal sau a autorităţilor statului.

 • SERVICII DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ;

 • SERVICII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ;

 • SERVICII DE REABILITARE FUNCȚIONALĂ;

 • SERVICII PRIVIND VIAȚA ACTIVĂ ȘI CONTACTE SOCIALE;

 • SERVICII DE INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ.

8. COSTURI

Persoanele vârstnice îngrijite în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Ioan” Panciu, care realizează venituri proprii din pensii de orice natură, indiferent de fondurile din care se platesc acestea, din indemnizații sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum și din alte surse cu caracter permanent, sunt obligate la plata contribuției lunare de întreținere care nu poate depăși costul mediu lunar de întreținere stabilit prin hotărâre a Consiliul Local al Orașului Panciu.

10. ACTE NECESARE:

 • Cerere din partea solicitantului sau a unui membru din familie/aparținător;

 • Copia și originalul actului de identitate;

 • Copia și originalul certificatului de naștere;

 • Copia și originalul certificatului de căsătorie (acolo unde este cazul);

 • Copia și originalul certificatului de deces al soțului/soției sau sentință de divorț, după caz;

 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie;

 • Analize medicale;

 • Examen psihologic;

 • Dovezi referitoare la venitul net lunar realizat de solicitant;

 • Declarație pe propria răspundere a solicitantului că nu are familie/reprezentant legal/susținători, sau dacă aceștia există, motivul pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică;

 • Copie după actul care atestă existența unui loc de veci;

 • Declarația notarială a aparținătorilor/reprezentanților legali din care să reiasă că vor suporta cheltuielile cu înmormântarea persoanelor vârstnice;

 • Date de contatct ale persoanelor care vor fi contactate în situații de urgență.

12. DATE DE CONTACT

BULEANDRĂ MONICA – ȘEF CENTRU

Telefon: 0337 401 175

E-mail: sfioan.panciu@gmail.com