Găsiți aici Planul de acțiuni și lucrări de interes local privind efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de venit minim garantat în 2020.