Rezultatul probei interviu la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de şef birou, gradul II – Biroul Registru Agricol şi Evidenţă Funciară