Proiecte

DOTAREA CENTRULUI/
SOCIAL DE REABILITARE ȘI RECUPERARE NEUROMOTORIE PENTRU
PERSOANE ADULTE CU AUTOUTILITARA SPECIALIZATA, ORAȘ PANCIU,
JUDEȚUL VRANCEA

Lansarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea
Casei de Cultură, oraș Panciu, județul Vrancea” – 9 Noiembrie 2021

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Panciu, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, județul Vrancea”, cod SMIS 126624, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii cultural-recreative și îmbunătățirea spațiilor publice urbane de la nivelul Orașului Panciu, județul Vrancea, în vederea sporirii pe termen mediu și lung a calității vieții cetățenilor. Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, județul Vrancea. Se vor derula lucrări de extindere, reabilitare și modernizare a Casei de Cultură a orașului Panciu. Se vor achiziționa dotări specifice activităților culturale ce urmează a se desfășura la locație.

2. Modernizarea aleilor și a traseelor pietonale (trotuarelor) situate în vecinătatea Casei de Cultură. Se vor realiza lucrări de îmbunătățire a spațiilor publice urbane din vecinătatea Casei de Cultură prin sistematizarea verticală a aleilor și trotuarelor situate pe Bulevardul Independenței.

3. Construirea unei zone cu spațiu verde și a unui loc de joacă pentru copii. Se vor realiza lucrări de îmbunătățire a spațiilor publice urbane, constând în amenajarea și dotarea unei zone destinate petrecerii timpului liber și a unui loc de joacă pentru copii.
Rezultate așteptate:

1. Beneficiarii infrastructurii culturale extinse/ modernizate/ reabilitate/ dotate – Casa de Cultură a orașului Panciu (număr de persoane):

– valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane

– valoare estimată la finalul implementării proiectului : 7664 persoane

2. Clădiri cu funcții culturale extinse/ modernizate/ reabilitate/ dotate (număr):

– valoare la începutul implementării proiectului: 0

– valoare estimată la finalul implementării proiectului : 1

3. Suprafața spațiilor verzi construite/ extinse/ modernizate/ reabilitate (mp):

– valoare la începutul implementării proiectului: 0

– valoare estimată la finalul implementării proiectului : 2.151,00

4. Alte facilități construite – spații de joacă (număr):

– valoare la începutul implementării proiectului: 0

– valoare estimată la finalul implementării proiectului : 1

5. Lungimea, suprafața traseelor/ zonelor pietonale construite/ extinse/ modernizate/

reabilitate (mp) – alei și trotuare:

– valoarea la începutul implementării proiectului: 0

– valoarea estimată la finalul implementării proiectului: 1.315,10

Valoarea totală a proiectului este de 10.486.477,50 lei, din care:

 •  valoarea sumei nerambursabile din FEDR este de 8.913.505,87 lei
 •  valoarea sumei nerambursabile din bugetul national este de 1.363.242,08 lei
 •  valoarea cofinanțării beneficiarului este de 209.729,55 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 62 luni (13.09.2018 – 31.10.2023).

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (www.facebook.com/inforegio.ro ).

Informații suplimentare se pot obține la sediul UAT Orașul Panciu, manager de proiect dl. Șerban-Tarău Cosmin-Ionuț telefon: 0237.275.811, fax: 0237.276.137, e-mail: primaria.panciu@gmail.com, contact@primaria-panciu.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Lansarea proiectului „EDUCAȚIE TIMPURIE – Proiect pentru
modernizarea și dotarea infrastructurii de educație preșcolară din orașul Panciu”

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Panciu, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „EDUCAȚIE TIMPURIE – Proiect pentru modernizarea și dotarea infrastructurii de educație preșcolară din orașul Panciu”, cod SMIS 126585, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020.

Scopul proiectului îl reprezintă concomitent, îmbunatațirea educațională, precum și îmbunatațirea spațiilor publice urbane din zona studiată a orasului Panciu, cu implicații asupra îmbunătățirii calității vieții populației, în general.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții populației în Orașul Panciu.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 1 din orașul Panciu, în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

Clădirea grădiniței va fi modernizată și dotată. Vor fi achiziționate echipamente și dotări necesare funcționării grădiniței. Vor fi realizate amenajări exterioare: loc de joacă, alei pietonale, spații verzi și împrejmuire.

2. Îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zona Grădiniței nr. 1 din orașul Panciu, în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

Se vor amenaja spațiile publice urbane din zona grădiniței: str. Ioan Slavici, str. Nicolae Titulescu, aleile pietonale, și se va crea 1 loc de joacă și 1 parcare pentru grădiniță. Se vor asigura utilitățile pentru funcționarea grădiniței. Se vor amenaja spații verzi.

Rezultate așteptate:

1. Clădiri cu funcții sociale/ educaționale/culturale/recreative (grădiniță) construite/ extinse/ finalizate/ modernizate/ reabilitate/ dotate (număr):

– valoare la începutul implementării proiectului: 0

– valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1

2. Alte facilități construite/ extinse/ modernizate – (număr), după caz:

– valoare la începutul implementării proiectului: 0

– valoare estimată la finalul implementării proiectului: 2 (1 loc de joacă și 1 parcare)

3. Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/ modernizate/ reabilitate (km):

– valoare la începutul implementării proiectului: 0

– valoare estimată la finalul implementării proiectului: 0.925

4. Suprafața spațiilor verzi construite/ extinse/ modernizate/ reabilitate (mp):

– valoare la începutul implementării proiectului: 0

– valoare estimată la finalul implementării proiectului: 817.84

5. Lungimea traseelor/ zonelor pietonale construite/ extinse/ modernizate/ reabilitate (mp):

– valoare la începutul implementării proiectului: 0

– valoare estimată la finalul implementării proiectului: 2700

6. Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită/ extinsă/ finalizată/ modernizată/ reabilitată/ dotată, obiect al proiectului (număr de persoane):

– valoare la începutul implementării proiectului: 0

– valoare estimată la finalul implementării proiectului: 120

7. Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane construite/ extinse/ modernizate/ reabilitate (număr persoane):

– valoare la începutul implementării proiectului: 0

– valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1725

Valoarea totală a proiectului este de 6.015.273,34 lei, din care:

 • valoarea sumei nerambursabile din FEDR este de 5.112.550,79 lei

 • valoarea sumei nerambursabile din bugetul national este de 781.919,54 lei

 • valoarea cofinanțării beneficiarului este de 120.803,01 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 58 luni (01.09.2018 – 30.06.2023).

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (www.facebook.com/inforegio.ro ).

Informații suplimentare se pot obține la sediul UAT Orașul Panciu,

manager de proiect dl. Costin Cristian Mihai

telefon: 0237.275.811, fax: 0237.276.137, e-mail: primaria.panciu@gmail.com,

contact@primaria-panciu.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Lansarea proiectului “Modernizarea și extinderea sistemului de
iluminat public stradal în orașul Panciu, județul Vrancea”

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Panciu, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal în orașul Panciu, județul Vrancea”, cod SMIS 127053, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 -2020.

Rezultate așteptate:

1. Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kwh/an):

– valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 667.320 kwh/an

– valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 220.652 kwh/an

2. Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reîntregit (ml):

– valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 44.763 ml

– valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 45.195 ml

3. Surse de energie regenerabilă utilizate (nr.):

– valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0

– valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 264 stâlpi cu panouri fotovoltaice

4. Nivel de iluminare mediu (lx):

– valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: –

– valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 7,69lx

5. Nivel de luminanță medie menținută minimă (cd/m2):

– valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: –

– valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 0.53 (cd/m2)

6. Numărul de corpuri de iluminat instalate prin proiect:

– valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: –

– valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 1.449 buc.

7. Numărul de puncte luminoase controlate prin telegestiune:

– valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: –

– valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 1.449 buc.

8. Numărul de stâlpi instalați prin proiect:

– valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: –

– valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 519 buc.

9. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2):

– valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 377.70 t

– valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: 124.89 t

Valoarea totală a proiectului este de 21.210.720,04 lei, din care:

 • Valoarea sumei nerambursabile din FEDR este de 17.883.461,92 lei

 • Valoarea sumei nerambursabile din bugetul naţional este de 2.735.117,71 lei

 • Valoarea cofinanțării este de 592.140,41 lei

Perioada de implementare a proiectului este de 98 luni, respectiv între data 03.01.2015 și data 28.02.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (www.facebook.com/inforegio.ro ).

Informații suplimentare se pot obține la sediul UAT Orașul Panciu,

manager de proiect dl. Chirilă Adrian, telefon 0237.275.811, fax 0237.276.137,

e-mail: primaria.panciu@gmail.com, contact@primaria-panciu.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Lansarea proiectului “Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale din
cartierele Neicu și Satu Nou – oraș Panciu, județul Vrancea”

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Panciu, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale din cartierele Neicu și Satu Nou – oraș Panciu, județul Vrancea”, cod SMIS 126141.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 13 “Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9B “Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii cultural-recreative și îmbunătățirea spațiilor publice urbane de la nivelul Orașului Panciu, județul Vrancea, în vederea sporirii pe termen mediu și lung a calității vieții cetățenilor.

Având în vedere ca, în orașele mici, activitățile desfașurate în cadrul căminelor culturale și a caselor de cultură reprezintă principalele activități culturale și recreative la care au acces cetațenii, investițiile asupra infrastructurii specifice reprezintă una din măsurile importante pe care administrația publică locală trebuie să le adopte în scopul creșterii calității vieții cetățenilor. De asemenea, îmbunătățirile aduse spațiilor publice urbane (reabilitarea aleilor, trotuarelor, crearea de spații verzi, crearea de locuri de joacă moderne pentru copii) au impact direct și imediat asupra calității vieții cetățenilor orașului.

Abordarea integrată a mai multor necesități complementare identificate la nivel local, oferă posibilitatea rezolvării mai multor probleme într-o manieră corelată și sporește impactul investiției la nivel local. Proiectul contribuie astfel la realizarea Obiectivului specific 13.1 al Priorității de Investiții 9b.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Modernizarea, reabilitarea și dotarea a două cămine culturale din orașul Panciu, din

cartierele Neicu și din cartierul Satu Nou;

2. Modernizarea căii de acces la căminul cultural Satu Nou – Aleea Grivița;

3. Realizarea a două locuri de joacă pentru copii, conexe căminelor culturale modernizate. Se

va amenaja câte un spațiu de joacă exterior în incinta fiecăruia dintre căminele culturale vizate de

proiect. Fiecare spațiu va fi dotat cu un complex de joacă multifuncțional care va include leagăne,

topogane, balansoare, perete și funie pentru cățărat și învârtitoare.

Descrierea investiției

Scopul implementării proiectului constă în creșterea calității vieții cetățenilor orașului Panciu, prin acțiuni de revitalizare a vieții culturale a orașului Panciu ca urmare a dezvoltării infrastructurii socio-culturale din cele două cartiere și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din vecinătatea acestora.

Cele două cămine culturale vor desevi locuitorii celor două cartiere: Neicu – 581 locuitori; Satu Nou – 903 locuitori și vor reprezenta singurele locații publice destinate activităților culturale din cartiere.

Locurile de joacă pentru copii lipsesc în zona țintă vizată de proiect.

Proiectul propune realizarea următoarelor tipuri de investiții:

 • Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale din cartierele Neicu și Satu Nou – categoria A

 • Modernizarea Aleii Grivița – categoria B

 • Crearea a 2 locuri de joacă pentru copii în spațiul din fața celor 2 cămine culturale – categoria A

Valoarea totală a proiectului este de 3.953.996,21 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.874.916,29 lei, împărțită astfel:

 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%) este de 3.360.896,78 lei

 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%) este de 514.019,51 lei

 • Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%) este de 79.079,92lei.

 

Durata de implementare a proiectului este de 61 luni (21.08.2018 – 31.08.2023), aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul UAT Orașul Panciu, manager de proiect dl. Șerban-Tarău Cosmin-Ionuț, responsabil financiar dl. Costin Mihai, telefon: 0726.390.830, 0237.275.811, fax: 0237.276.137, e-mail: primaria.panciu@gmail.com.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A POLICLINICII ORAŞULUI PANCIU

Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Panciu a implementat proiectul „Eficientizarea energetică a Policlinicii Oraşului Panciu”, cod SMIS 117309. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Operaţiunea „Creşterea eficienţei energetice în cladirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, iar Organismul Intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

Obiectivul General al proiectului este „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a POLICLINICII ORAŞULUI PANCIU” prin gestionarea inteligentă a energiei şi eficientizarea consumurilor.

Lucrările necesare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice creşterii eficienţei energetice au fost:

– termoizolare anvelopă (vată minerală bazaltică / polistiren extrudat) fațadă ventilată fibrociment;

– refacere sarpantă cu aceeaşi structură (lemn ignifugat)

– decupare trapă acces pod din holul etajului (acces către panourile solare)

– izolare termică planşeu peste ultimul nivel (polistiren extrudat);

– refacere hidroizolaţie învelitoare tablă amprentată (tip ţigle);

– înlocuire tâmplărie exterioară PVC cu tâmplărie aluminiu, geam termoizolant;

– înlocuire sistem scurgere ape pluviale (jgeaburi, burlane, canale colectoare).

– refacere trotuar perimetral 1m;

– măsuri necesare pentru accesul şi mobilitatea persoanelor cu dizabilităţi

– dotari: grup pompare – 1 buc; panouri solare -12 buc; pompe circulaţie – 2 buc; vas de expansiune 24 L – 1 buc; acumulator agent termic 1000 L -1 buc; sistem telemanagement sistem de iluminat interior – 1 buc; vas de expansiune V=100 LITRI – 1 buc; vas expansiune V24L – 1 buc; centrala de detecţie incendiu – 1 buc; tablou electric – 1 buc.

.

.

Valoarea totală a proiectului este de 3.481.104,26 lei, valoarea totală eligibilă: 3.481.104,26 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.958.938,62 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 452.543,55 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 69.622,09 lei.

.

Perioada de implementare a proiectului este de 44 luni, începând cu 01.05.2017 si până la 30.04.2021.

.

Finanţarea europeană nerambursabilă are un impact pe termen lung în procesul de dezvoltare al zonei, realizarea unei investiţii de asemenea importantă în ceea ce priveşte aplicarea unor tehnologii moderne pentru reabilitare termică, estetică şi funcţională, fac din acest proiect una din investiţiile de bază ale Oraşului Panciu.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

.

Informaţii suplimentare: Șerban-Tarău Cosmin-Ionuț, manager proiect, telefon 0237/275 811 / 0726.390.830, fax 0237/276137; e-mail: primaria.panciu@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Lansarea proiectului “Înfiinţare Centru de Tineret Panciu”

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Panciu, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Înfiinţare Centru de Tineret Panciu”, cod SMIS 126638, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 -2020.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii cultural-recreative și îmbunătățirea spațiilor publice urbane de la nivelul Orașului Panciu, județul Vrancea, în vederea sporirii pe termen mediu și lung a calității vieții cetățenilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Prin proiect se dorește recompartimentarea și dotarea clădirii cinematografului orașului Panciu și schimbarea destinației acestuia în Centru de Tineret Panciu;
 2. Îmbunătățirea infrastructurii publice urbane prin refacerea trotuarelor de pe strada Nicolae Titulescu. Trotuarele vizate asigură accesul către Centrul de Tineret Panciu.
 3. Îmbunătățirea infrastructurii publice urbane prin refacerea spațiilor verzi de pe strada Nicolae Titulescu prin:

– montarea de ghivece rotunde și ghivece dreptunghiulare realizate din piatră în care se vor planta mușcate de diferite culori;

– plantarea de arbuști decorativi;

– montarea de mobilier urban (bănci și coșuri de gunoi).

Rezultate așteptate:

 1. Beneficiarii infrastructurii culturale și recreative modernizate/dotate – Centrul de Tineret Panciu:
 • Valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane
 • Valoare estimată la finalul implementării proiectului : 1975 persoane
 1. Clădiri cu funcții culturale/recreative modernizate și dotate:

– Valoare la începutul implementării proiectului: 0 clădiri

– Valoare estimată la finalul implementării proiectului : 1 clădire

 1. Suprafața spațiilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate:

– Valoare la începutul implementării proiectului: 0 mp

– Valoare estimată la finalul implementării proiectului : 12.750 mp

 1. Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane reabilitate

– Valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane

– Valoare estimată la finalul implementării proiectului : 7664 persoane

Valoarea totală a proiectului este de 10.051.886,07 lei, din care:

 • valoarea sumei nerambursabile din FEDR este de 8.542.488,17 lei
 • valoarea sumei nerambursabile din bugetul national este de 306.498,18 lei
 • valoarea cofinanțării beneficiarului este de 202.899,72 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 60 luni (13.09.2018 – 31.08.2023).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul UAT Orașul Panciu,

manager de proiect dna. Lucaci Octavia Geanina, responsabil financiar dl. Costin Mihai,

telefon: 0237.275.811, fax: 0237.276.137, e-mail: primaria.panciu@gmail.com.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.