Proiecte

 

EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A POLICLINICII ORAŞULUI PANCIU

Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Panciu a implementat proiectul „Eficientizarea energetică a Policlinicii Oraşului Panciu”, cod SMIS 117309. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Operaţiunea „Creşterea eficienţei energetice în cladirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, iar Organismul Intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

Obiectivul General al proiectului este „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a POLICLINICII ORAŞULUI PANCIU” prin gestionarea inteligentă a energiei şi eficientizarea consumurilor.

Lucrările necesare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice creşterii eficienţei energetice au fost:

– termoizolare anvelopă (vată minerală bazaltică / polistiren extrudat) fațadă ventilată fibrociment;

– refacere sarpantă cu aceeaşi structură (lemn ignifugat)

– decupare trapă acces pod din holul etajului (acces către panourile solare)

– izolare termică planşeu peste ultimul nivel (polistiren extrudat);

– refacere hidroizolaţie învelitoare tablă amprentată (tip ţigle);

– înlocuire tâmplărie exterioară PVC cu tâmplărie aluminiu, geam termoizolant;

– înlocuire sistem scurgere ape pluviale (jgeaburi, burlane, canale colectoare).

– refacere trotuar perimetral 1m;

– măsuri necesare pentru accesul şi mobilitatea persoanelor cu dizabilităţi

– dotari: grup pompare – 1 buc; panouri solare -12 buc; pompe circulaţie – 2 buc; vas de expansiune 24 L – 1 buc; acumulator agent termic 1000 L -1 buc; sistem telemanagement sistem de iluminat interior – 1 buc; vas de expansiune V=100 LITRI – 1 buc; vas expansiune V24L – 1 buc; centrala de detecţie incendiu – 1 buc; tablou electric – 1 buc.

.

.

Valoarea totală a proiectului este de 3.481.104,26 lei, valoarea totală eligibilă: 3.481.104,26 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.958.938,62 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 452.543,55 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 69.622,09 lei.

.

Perioada de implementare a proiectului este de 44 luni, începând cu 01.05.2017 si până la 30.04.2021.

.

Finanţarea europeană nerambursabilă are un impact pe termen lung în procesul de dezvoltare al zonei, realizarea unei investiţii de asemenea importantă în ceea ce priveşte aplicarea unor tehnologii moderne pentru reabilitare termică, estetică şi funcţională, fac din acest proiect una din investiţiile de bază ale Oraşului Panciu.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

.

Informaţii suplimentare: Șerban-Tarău Cosmin-Ionuț, manager proiect, telefon 0237/275 811 / 0726.390.830, fax 0237/276137; e-mail: primaria.panciu@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Vizualizează Comunicatul

Lansarea proiectului “Înfiinţare Centru de Tineret Panciu”

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Panciu, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Înfiinţare Centru de Tineret Panciu”, cod SMIS 126638, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 -2020.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii cultural-recreative și îmbunătățirea spațiilor publice urbane de la nivelul Orașului Panciu, județul Vrancea, în vederea sporirii pe termen mediu și lung a calității vieții cetățenilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Prin proiect se dorește recompartimentarea și dotarea clădirii cinematografului orașului Panciu și schimbarea destinației acestuia în Centru de Tineret Panciu;
 2. Îmbunătățirea infrastructurii publice urbane prin refacerea trotuarelor de pe strada Nicolae Titulescu. Trotuarele vizate asigură accesul către Centrul de Tineret Panciu.
 3. Îmbunătățirea infrastructurii publice urbane prin refacerea spațiilor verzi de pe strada Nicolae Titulescu prin:

– montarea de ghivece rotunde și ghivece dreptunghiulare realizate din piatră în care se vor planta mușcate de diferite culori;

– plantarea de arbuști decorativi;

– montarea de mobilier urban (bănci și coșuri de gunoi).

Rezultate așteptate:

 1. Beneficiarii infrastructurii culturale și recreative modernizate/dotate – Centrul de Tineret Panciu:
 • Valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane
 • Valoare estimată la finalul implementării proiectului : 1975 persoane
 1. Clădiri cu funcții culturale/recreative modernizate și dotate:

– Valoare la începutul implementării proiectului: 0 clădiri

– Valoare estimată la finalul implementării proiectului : 1 clădire

 1. Suprafața spațiilor verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate:

– Valoare la începutul implementării proiectului: 0 mp

– Valoare estimată la finalul implementării proiectului : 12.750 mp

 1. Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane reabilitate

– Valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane

– Valoare estimată la finalul implementării proiectului : 7664 persoane

Valoarea totală a proiectului este de 10.051.886,07 lei, din care:

 • valoarea sumei nerambursabile din FEDR este de 8.542.488,17 lei
 • valoarea sumei nerambursabile din bugetul national este de 306.498,18 lei
 • valoarea cofinanțării beneficiarului este de 202.899,72 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 60 luni (13.09.2018 – 31.08.2023).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul UAT Orașul Panciu,

manager de proiect dna. Lucaci Octavia Geanina, responsabil financiar dl. Costin Mihai,

telefon: 0237.275.811, fax: 0237.276.137, e-mail: primaria.panciu@gmail.com.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Vizualizează Comunicatul