Strategia Naţională Anticorupţie

DECLARATIA PRIVIND ADERAREA LA SNA 2021-2025

Declarație de aderare privind principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.

Planul de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, Primăria Panciu.

Inventarul măsurilor de transparență instituțională în anul 2018.