Având în vedere apariția în Mass Media locală a unor articole în care sunt prezentate în mod eronat și cu rea credință detalii referitoare evenimentul de inaugurare a Centrului de Zi de Asistență și Recuperare „Sfânta Maria” Panciu, din data de 7 septembrie 2022, pentru buna și corecta informare a cetățenilor, vă transmitem și vă rugăm să publicați următorul

 DREPT LA REPLICĂ

Centrul Social de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie pentru Persoane Adulte, cu sediul în Bulevardul Independenței nr. 6, a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 20 februarie 2016, cu scopul de a oferi servicii de recuperare și reabilitare neuromotorie persoanelor adulte care în trecut au suferit afecțiuni care pot fi tratate prin kintoterapie.

Investiția a fost realizată de Primăria Orașului Panciu prin proiectul Centru Social de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie pentru persoane Adulte – Cod SMIS 18599, cofinanțat de Uniunea Europeană, prin FEDR, în cadrul POR 2007-2013.

Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc pe data de 29 decembrie 2015, iar recepția finală, pe data de  11 ianuarie 2021.

Deși nu beneficia de personal angajat, deci nu era funcțional, Centrul Social de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie pentru Persoane Adulte  a fost inaugurat pe data de 2 iunie 2016, în contextul campaniei electorale pentru alegerile locale de la acea vreme.

Începând cu data de 1 aprilie 2021, Centrul Social de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie pentru persoane Adulte a trecut în subordinea Direcției de Asistență Socială Panciu – instituție cu personalitate juridică,  rezultată prin reorganizarea Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local.

Prin Hotărârea Consiliului Local Panciu nr. 6 din 20 ianuarie 2022, Centrul Social de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie pentru persoane Adulte a fost desființat. În Art. 3 al hotărârii se precizează că spațiul din Bulevardul Independenței nr. 6 va rămâne în administrarea Direcției de Asistență Socială Panciu, cu scopul înființării unui nou serviciu social care să respecte standardele minime de calitate și nevoilor identificare la nivelul comunității”.

2. Centrul de Zi de Asistență și Recuperare „Sfânta Maria” a fost înființat ca serviciu social fără personalitate juridică, subordonat Direcției de Asistență Socială Panciu, prin Hotărărea Consiliului Local nr. 8 din 20 ianuarie 2022, cu scopul de a oferi servicii sociale de integrare/reintegrare socială și servicii de recuperare și reabilitare funcțională persoanelor vârstnice și persoanelor adulte aparținând grupurilor vulnerabile, care au domiciliul pe raza administrativă a orașului Panciu, precum și din comunitățile învecinate.”

Structura organizatorică prevede un număr total de 12 posturi (personal de conducere – 1 post; personal de specialitate – 9 posturi; personal de îngrijire – 1 post; personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire, șofer: 1 post).

Centrul funcționează în clădirea situată pe Bulevardul Indepedenței nr. 6, administrată de Direcția de Asistență Socială Panciu.

Centrul de Zi de Asistență și Recuperare „Sfânta Maria” oferă servicii de: kinetoterapie (individual sau de grup), cu aparate speciale; hidrokinetoterapie; duș subacval; laserterapie, magnetoterapie, unde scurte, microunde, băi galvanice, electroterapie, masaj terapeutic, masaj de relaxare, masak drenaj limfatic, reflexoterapie; pachete combinate: fizioterapie și masaj, fizio+kineto, kineto-masaj, hidro și kinetoterapie.

Acest obiectiv a fost inaugurat pe data de 7 septembrie 2022.

3 Fostul și actualul centru au în comun doar locația – Bulevardul Independenței nr.6, precum și o parte dintre dotările de care a beneficiat fostul Centru Social de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie pentru Persoane Adulte și care sunt folosite de Centrul de Zi de Asistență și Recuperare „Sfânta Maria”. La dotările inițiale au fost adăugate încă 10 aparate de fizioterapie și gimnastică medicală, canapele de consultații, dispensere, spațiul interior a fost recompartimentat, s-a înlocuit parchetul cu linoleum antibacterian, au fost refăcute instalațiile sanitare, conform cerințelor normelor sanitare.

4. Din respect pentru cetățeni, respingem cu hotărâre orice acuzații de inducere în eroare sau manipulare a opiniei publice printr-o „dublă inaugurare” a aceluiași obiectiv. Afirmăm cu toată răspunderea că, în ziua de 7 septembrie 2022, a fost inaugurat un obiectiv nou – Centrul de Zi de Asistență și Recuperare „Sfânta Maria”, în condițiile în care, la momentul respectiv, Centrul Social de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie pentru Persoane Adulte,  nu mai exista, fiind desființat de drept.

Primar,

Nicolai MĂRĂSCU

Descarca documentul