Bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului Panciu pe anul 2017