DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PANCIU

REZULTATUL
selecţiei dosarelor de concurs la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent social debutant “Centrul de Consiliere Părinţi si Copii ” al Direcţiei de Asistenţă Socială Panciu