ANUNȚ

Programul privind casarea autovehiculelor

Ce trebuie să ştiţi dacă vreţi să vă înscrieţi

în data 25 aprilie 2023, U.A.T Oraşul Panciu s-a înscris în Programul “Rabla Local”, derulat de Administraţia Fondului de Mediu (A.F.M).

Am depus cererea de finanţare şi documentaţia necesară.

Această primă etapă este dedicată unităţilor administrativ-teritoriale, urmând ca A.F.M să lanseze cea de a doua etapă dedicată înscrierii persoanelor fizice, tot pe aceeaşi platformă digitală a A.F.M, unică la nivel naţional.

Înscrierea persoanelor fizice pe platforma AFM

După încheierea contractelor de delegare între A.F.M şi unităţile administrativ-teritoriale şi publicarea pe site-ul www.afm.ro a listei cu unităţile administrativ-teritoriale care au încheiat contracte de delegare, A.F.M va lansa deschiderea sesiunii de înscriere pentru solicitanţii persoane fizice şi sumele alocate.

Vă vom ţine la curent cu momentul lansării apelului de înscriere.

IMPORTANT! Proprietarii persoane fizice, care vor să scape de maşinile mai vechi de 15 ani, trebuie să aştepte anunţul de deschidere din partea AFM şi de-abia apoi se pot înscrie prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie exclusiv de A.F.M.

Finanţare pentru 30 de autovehicule uzate în Oraşul Panciu

U.A.T Oraşul Panciu a solicitat A.F.M finanţare pentru un număr de 30 de autovehicule. Bugetul total al programului „Casarea autovehiculelor uzate din Oraşul Panciu” pentru 2023 este de 90.000 de lei, din care 72.000 de lei de la A.F.M şi 18.000 de lei de la Bugetul Local al Oraşului Panciu.

3.000 de lei pentru maşinile mai vechi de 15 ani

Proprietarii vor putea casa maşinile mai vechi de 15 ani în schimbul sumei de 3.000 de lei. Din totalul stimulentului pentru casare, 2.400 de lei vor fi suportaţi din bugetul A.F.M, iar restul de 600 de lei din Bugetul Local al Oraşului Panciu.

în cadrul programului Rabla Local, proprietarii autoturismelor nu sunt obligaţi să folosească stimulentul primit pentru cumpărarea unei alte maşini aşa cum se întâmplă în cazul programului Rabla desfăşurat la nivel naţional.

Paşi de urmat dacă sunteţi din Oraşul Panciu:

Pasul 1.Vă înscrieţi pe platforma online a A.F.M, pe pagina www.afm.ro la secţiunea „Programe de finanţare”.

Pasul 2. După înscrierea pe platforma online A.F.M, trebuie să depuneţi la Primăria Oraşului Panciu cererea de înscriere şi documentele care atestă eligibilitatea. Cererea şi documentele pot fi aduse:

 • Fizic – la sediul Primăriei Oraşului Panciu -Biroul Impozite şi Taxe Locale
 • Online – pe e-mail, la adresa: impozite@primaria-panciu.ro. în acest caz, cererea va fi scanată/fotografiată şi va conţine semnătura olografă a beneficiarului sau semnătura electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere (conform Regulamentului (UE)910/2014al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei). Documentele transmise electronic se acceptă numai în format PDF,

Pasul 3. După ce reprezentanţii Primăriei Oraşului Panciu verifică şi aprobă dosarul, aveţi termen 5 zile să încheiaţi contractul de finanţare cu U.A.T Oraşul Panciu (fără contractul de finanţare NU puteţi merge către un centru autorizat de casare);

Pasul 4. După semnarea contractului de finanţare cu U.A.T Oraşul Panciu, aveţi la dispoziţie 30 de zile să aduceţi la Primăria Oraşului Panciu:

 1. adeverinţa de dezmembrare
 2. certificatul de radiere din circulaţie
 3. dovada scoaterii din evidenţa fiscală

Pasul 5. Stimulentul de casare de 3.000 de lei va fi virat în în contul dvs. termen de 5 zile de la depunerea la Primărie a adeverinţei de dezmembrare, a certificatului de radiere şi a dovezii scoaterii din  evidenţa fiscală.

Ce acte trebuie să depuneţi la Primăria Oraşului Panciu

 • Cerere de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate;
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Actul de identitate al solicitantului, în copie conformă cu originalul;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, în copie conformă cu originalul;
 • Certificatul de înmatriculare, în copie conformă cu originalul;
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, emis ANAF Panciu;
 • Certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul local;
 • împuternicire în original sau copie legalizată, dacă este cazul;
 • Actul de identitate al împuternicitului, în copie conformă cu originalul, dacă este cazul;
 • Extras de cont.

Condiţii de înscriere a maşinilor în program

Este considerat eligibil autovehiculul care:

 • este înregistrat în evidenţele fiscale ale U.A.T Oraşul Panciu;
 • la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;
 • are norma de poluare Euro 3 sau inferioară;
 • conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

Condiţii pentru proprietarii persoane fizice

 • Să aveţi domiciliul sau reşedinţa pe raza Oraşului Panciu;
 • Să nu aveţi restanţe la plata taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul local şi cel de stat;
 • Să nu aveţi condamnări definitive pentru infracţiuni împotriva mediului;
 • Să nu folosiţi aceeaşi maşină pentru a obţine alte finanţări din alte programe.