Şezătorile Iernii Manifestare a tradiţiilor etno-cultrale păncene

Panciu este un oraş plin de tradiţie, unde s-au păstrat meşteşuguri vechi şi tradiţii de sute de ani.

În Panciu vinul este prelucrat prin metode tradiţionale autohtone, iar în curţile oamenilor încă mai există unelte agricole din secolele trecute.

Tot în oraşul Panciu s-au păstrat vii şi tradiţiile legate de obiceiurile de iarnă din Ţara Vrancei.

Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă vă aşteptăm la şezătoare, în Oraşul Panciu, pentru a lua parte la manifestările care vorbesc despre tradiţiile etno-culturale din această zonă.

Vă aşteptăm la Casa de Cultură din Oraşul Panciu pe 17 decembrie, ora 17.00,  21 decembrie, ora 16.00 şi 22 decembrie, ora 16.00 pentru a gusta, împreună, din frumuseţile Sărbătorilor de Iarnă.

„Şezătorile Iernii – manifestare a tradiţiilor etno-cultrale păncene” este un eveniment organizat în cadrul proiectului „Tradiţie şi Spiritualitate pănceană” – proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare identitară din Oraşul Panciu, Judeţul Vrancea.Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Panciu implementează proiectul „Tradiție și Spiritualitate Pănceană” – proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare identitară din orașul Panciu, Județul Vrancea, Cod SMIS18649. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.3 “Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea “Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice  și a activităților de marketing specifice”.

Contractul proiectului a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 și Orașul Panciu, în calitate de beneficiar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea și consolidarea turismului în orașul Panciu prin intermediul promovării și valorificării durabile, la nivel național, a potențialului turistic cultural și natural local, sporirea importanței turismului și culturii ca factori de creștere economică ce vor contribui la conservarea și afirmarea identității istorice și culturale a orașului pe plan național.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în promovarea obiectivelor turistice:

 • Mănăstirea și Schitul Brazi, care cuprinde și Paraclisul Schitului Brazi;
 • Schitu „Sfântul Ioan Botezătorul”;
 • Beciurile monumente de patrimoniu: Beciul Domnesc, Beciul Marin Ștefan și Beciul Vlădoianu;
 • Mestesugul vinului.

Rezultate estimate ale proiectului:

 • Înființarea Centrului de Informare și Orientare Turistică al Orașului Panciu;
 • Realizarea paginii web a proiectului;
 • Realizarea unui film documentar referitor la produsele turistice promovate prin proiect, difuzat la posturi de televiziune cu   audiență națională;
 • Participarea la șase târguri și expoziții de profil din țară, în scopul promovării produselor turistice cu valoare identitară ale orașului Panciu;
 • Organizarea de eveniment în vederea promovării produselor turistice identitare ale orașului Panciu;
 • Vizibilitate și atractivitate crescută a principalelor obiective turistice cu valoare identitară din orașul Panciu;
 • Atractivitatea sporită a orașului Panciu, sporirea circulației turistice cu 59%;
 • Promovarea turismului durabil;
 • Măsuri de E-Turism implementate (promovarea și marketing-ul on-line a principalelor obiective turistice cu valoare identitară din orașul Panciu);

Valoarea totală a proiectului este de  998.218,52 lei, valoarea totală eligibilă este de 787.500,49 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 669.375,42 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 102.375,06 lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 15.750,01 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni, începând cu 17.02.2011.

1 Comment

 1. Buna ziua,
  Intreaga admiratie pentru intreprinderile culturale pe care le realizati.Doresc sa particip si eu la un fest. sau concurs de produse media, de arte vizulae cu filmeu documentar artistic, mai mult eseu, totusi cu titlul Pentru ingeri. Am filmat la Răşcari un sculptor naiv? filmul este plin de sensibilitate .A luat locul I la un festival de filme facute de elevi pentru elevi.
  Cu admiratie, Maria Mânzală

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*