Sărbători Pascale la Panciu

Oraşul Panciu vă adresează invitaţia de a petrece Noaptea de Înviere la Mănăstirea Brazi sau la Schitul Sfântul Ioan Botezătorul. Pe data de 14 aprilie 2012, cu începere de la ora 19:00 la Mănăstirea Brazi va avea loc un concert coral susţinut de Corul „Cantabile”, Panciu. La ora 19:30 la Mănăstirea Brazi dar şi la Schitul Sfântul Ioan Botezătorul va începe proiecţia unui film documentar despre Oraşul Panciu şi atracţiile turistice din zonă.

Pe data de 15 aprilie, la ora 1:00 va avea loc la Mănăstirea Brazi şi la Schitul Sfântul Ioan Botezătorul o proiecţie a unui grupaj de fotografii despre atracţiile turistice din Oraşul Panciu.

Turiştii care participă la aceste evenimente pot participa şi la slujba de Înviere. La Mănăstirea Brazi se află singurul paraclis subteran din ţară, dar şi moaştele Sfântului Teodosie, patronul spiritual al oraşului Panciu, iar Schitul Sfântul Ioan Botezătorul este amplasat într-o zonă mirifică a Oraşului Panciu.

Aşadar, de Sfintele Sărbători Pascale veniţi în Oraşul Panciu pentru a vă bucura de Învierea Domnului Nostru Iisus Hristos în două dintre cele mai frumoase mănăstiri din judeţul Vrancea.

Vă aşteptăm cu drag!


Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Panciu implementează proiectul „Tradiție și Spiritualitate Pănceană” – proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare identitară din orașul Panciu, Județul Vrancea, Cod SMIS18649. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.3 “Promovarea potențialuluituristic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea “Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice  și a activităților de marketing specifice”.

Contractul proiectului a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 și Orașul Panciu, în calitate de beneficiar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea și consolidarea turismului în orașul Panciu prin intermediul promovării și valorificării durabile, la nivel național, a potențialului turistic cultural și natural local, sporirea importanței turismului și culturii ca factori de creștere economică ce vor contribui la conservarea și afirmarea identității istorice și culturale a orașului pe plan național.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în promovarea obiectivelor turistice:

 • Mănăstirea și Schitul Brazi, care cuprinde și Paraclisul Schitului Brazi;
 • Schitu „Sfântul Ioan Botezătorul”;
 • Beciurile monumente de patrimoniu: Beciul Domnesc, Beciul Marin Ștefan și Beciul Vlădoianu;
 • Mestesugul vinului.

Rezultate estimate ale proiectului:

 • Înființarea Centrului de Informare și Orientare Turistică al Orașului Panciu;
 • Realizarea paginii web a proiectului;
 • Realizarea unui film documentar referitor la produsele turistice promovate prin proiect, difuzat la posturi de televiziune cu   audiență națională;
 • Participarea la șase târguri și expoziții de profil din țară, în scopul promovării produselor turistice cu valoare identitară ale orașului Panciu;
 • Organizarea de eveniment în vederea promovării produselor turistice identitare ale orașului Panciu;
 • Vizibilitate și atractivitate crescută a principalelor obiective turistice cu valoare identitară din orașul Panciu;
 • Atractivitatea sporită a orașului Panciu, sporirea circulației turistice cu 59%;
 • Promovarea turismului durabil;
 • Măsuri de E-Turism implementate (promovarea și marketing-ul on-line a principalelor obiective turistice cu valoare identitară din orașul Panciu);

Valoarea totală a proiectului este de  998.218,52 lei, valoarea totală eligibilă este de 787.500,49 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 669.375,42 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 102.375,06 lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 15.750,01 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni, începând cu 17.02.2011.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*