Primaria orasului Panciu intentioneaza sa achizitioneze un teren intravilan

Primaria orasului Panciu intentioneaza sa achizitioneze un teren intravilan, in suprafata de aprox. 6000 mp, in vederea implementarii proiectului ,,Realizarea si modernizarea unei capacitati de productie a energiei termice sj electrice in cogenerare din biomasa , inclusiv a retelelor de trasport Si distributie a energiei termice la nivelul orasului Panciu , jud. Vrancea”, finantat din fonduri europene prin Programul Operational lnfrastructura Mare 2014-2020. 

 

Anunt