ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PRIMARIA ORAŞULUI PANCIU, titular al proiectului „Construire complex de agrement turistic Panciu- Proiect pentru dezvoltarea durabilă a turismului păncean”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, cu continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul „Construire complex de agrement turistic Panciu- Proiect pentru dezvoltarea durabilă a turismului păncean”, propus a fi amplasat în Panciu, str. Angerului- Ecaterina Varga, T 216, P 3834, jud. Vrancea.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,00 şi în ziua de vineri între orele 8,00- 14,00., precum şi la următoarea adresă de internet http://apmvn.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 15.06.2011.