PROCES VERBAL

Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

întrucât actele administrative fiscale-somaţii si titluri executorii nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47,
alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările si completările ulterioare am procedat, in conformitate cu
prevederile art. 47, alin.(5) si ale prevederilor alin.(6)-(7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare , la comunicarea actelor administrative fiscale prin publicitate.

în acest sens s-a afişat în data de 07.06.2023 concomitent la sediul Primăriei oraşului Panciu si pe pagina de Internet www.primaria-panciu.ro anunţul
colectiv nr 13769 din data de 07.06.2023.