Examen de promovare în grad profesional superior consilier biroul registru agricol și evidență funciară