Conducerea Primăriei orașului Panciu

Numele și prenumele: Nicolai Marascu

Funcția: Primar

Naționalitate: ROMÂNĂ

Programul de audiențe: joi 14.00 – 16.00

Numele și prenumele:

Funcția: Viceprimar

Naționalitate: ROMÂNĂ

Numele și prenumele: Buleandra Eugen-Gil

Funcția: Secretar General

Naționalitate: ROMÂNĂ