Lista de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere ANL