Vino la Panciu să vezi Meșteșugul Vinului!

Te așteptăm pe 24 septembrie la Panciu, pentru a lua parte la manisfestările organizate cu ocazia organizării evenimentului „Drumul vinului – Festival tradițional păncean”.

În cadrul evenimentului, sâmbătă 24 septembrie 2011, ora 10.00, va avea loc un ateliere demonstrativîn care artiștii de la Țara Vrancei vor reproduce o zi de cules și metodele tradițional arhaice de facere a vinului. De asemenea, la Casa de Cultură din Orașul Panciu va fi organizată și o expoziție de unelte vini-viticole tradiționale. Vor fi expuse ciubere, butoiașe de vin, un lin și un teasc vechi de sute de ani.


Panciu este cea mai mare podgorie din judeţul Vrancea şi, totodată, punct de plecare în “Drumul Vinului”. Panciu nu este doar cea mai mare podgorie a Vrancei, ci este renumit şi pentru hrubele sale cu vinuri puse la învechit. Vorbim aici de mai multe beciuri şi hrube care sunt trecute pe lista de monumente istorice ale oraşului:

 • Hrubele “Ştefan cel Mare” – monument istoric Cod LMI VN-II-m-A-06545;
 • Beciul Domnesc – monument istoric Cod LMI VN-II-m-A-06546;
 • Beciul Marin Ştefan – monument istoric Cod LMI VN-II-m-B06544;
 • Beciul Vlădoianu – monument istoric Cod LMI VN-II-m-B-06543.

Existenţa acestor beciuri face ca Panciu să merite, pe deplin, renumele de oraşul “Vinurilor nobile-n hrube domneşti”.


Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Panciu implementează proiectul „Tradiție și Spiritualitate Pănceană” – proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare identitară din orașul Panciu, Județul Vrancea, Cod SMIS18649. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.3 “Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea “Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice  și a activităților de marketing specifice”.

Contractul proiectului a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 și Orașul Panciu, în calitate de beneficiar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea și consolidarea turismului în orașul Panciu prin intermediul promovării și valorificării durabile, la nivel național, a potențialului turistic cultural și natural local, sporirea importanței turismului și culturii ca factori de creștere economică ce vor contribui la conservarea și afirmarea identității istorice și culturale a orașului pe plan național.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în promovarea obiectivelor turistice:

 • Mănăstirea și Schitul Brazi, care cuprinde și Paraclisul Schitului Brazi;
 • Schitu „Sfântul Ioan Botezătorul”;
 • Beciurile monumente de patrimoniu: Beciul Domnesc, Beciul Marin Ștefan și Beciul Vlădoianu;
 • Mestesugul vinului.

Rezultate estimate ale proiectului:

 • Înființarea Centrului de Informare și Orientare Turistică al Orașului Panciu;
 • Realizarea paginii web a proiectului;
 • Realizarea unui film documentar referitor la produsele turistice promovate prin proiect, difuzat la posturi de televiziune cu   audiență națională;
 • Participarea la șase târguri și expoziții de profil din țară, în scopul promovării produselor turistice cu valoare identitară ale orașului Panciu;
 • Organizarea de eveniment în vederea promovării produselor turistice identitare ale orașului Panciu;
 • Vizibilitate și atractivitate crescută a principalelor obiective turistice cu valoare identitară din orașul Panciu;
 • Atractivitatea sporită a orașului Panciu, sporirea circulației turistice cu 59%;
 • Promovarea turismului durabil;
 • Măsuri de E-Turism implementate (promovarea și marketing-ul on-line a principalelor obiective turistice cu valoare identitară din orașul Panciu);

Valoarea totală a proiectului este de  998.218,52 lei, valoarea totală eligibilă este de 787.500,49 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 669.375,42 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 102.375,06 lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 15.750,01 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni, începând cu 17.02.2011.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*