S-a semnat proiectul „Protejarea, restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, în vederea creşterii atractivităţii turistice a oraşului Panciu”

Primarul Oraşului Panciu, Domnul Ion Petre şi Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Domnul Răzvan Murgeanu au semnat contractul de finanţare al proiectului „Protejarea, restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, în vederea creşterii atractivităţii turistice a oraşului Panciu”. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană în cadrul POR, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului.

Valoarea totală a proiectului, care se va derula pe o perioadă de 18 luni, este de 11,430 milioane lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 8,9 milioane lei, iar TVA-ul este de 2,19 milioane lei. Contribuţia Oraşului Panciu este de 319.046 lei.

Proiectul îşi propune sporirea atractivităţii turistice a oraşului prin restaurarea şi punerea în valoare a Paraclisului subteran de la Mănăstirea Brazi, dar şi prin restaurarea şi punerea în valoare a Monumentului Eroilor 1916-1918.

De asemenea, proiectul îşi propune realizarea unei strategii complexe de marketing turistic în vederea promovării identităţii culturale şi istorice în plan naţional şi internaţional a oraşului Panciu, astfel încât acesta să devină atractiv pentru turismul cultural, turismul istoric, turismul ecumenic, turismul religios, turismul educaţional, turismul de relaxare etc.

La Mănăstirea Brazi există un paraclis subteran unic în România. Acesta ar urma să fie restaurat şi pus în valoare în cadrul proiectului „Protejarea, restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, în vederea creşterii atractivităţii turistice a oraşului Panciu” prin realizarea următoarelor lucrări:

  • consolidarea pereţilor paraclisului subteran la exterior;
  • lucrări de hidroizolaţii la pereţii exteriori şi la fundaţiile paraclisului subteran;
  • realizarea picturii noi şi integrarea zonelor de pictură veche;
  • realizarea unei bariere hidrofobizante tip cortină, la partea inferioară a pereţilor;
  • înlocuirea pardoselilor de ciment cu pardoseli din dale de piatră, în zona anexelor paraclisului şi a scărilor;
  • înlocuirea uşilor moderne existente cu uşi din lemn masiv de stejar, cu ferecături şi realizarea acestora folosindu-se elementele metalice existente în tocul uşilor, întrebuinţate odinioară pentru blocarea acestora;
  • restaurarea peretelui din partea de est (zidul de sprijin al paraclisului şi lucrări de conservare-restaurare în scopul redării aspectului istoric al zidului de est, zid de sprijin al paraclisului);
  • realizarea iluminatului interior şi exterior în vederea punerii în valoare a monumentului istoric;
  • introducerea iluminatului de siguranţă, a unei instalaţii de sonorizare şi a unei instalaţii de climatizare.

De asemenea, în vederea sporirii atractivităţii turistice a Mănăstirii Brazi se vor efectua lucrări de amenajare a accesului în zonă, respectiv vor fi modernizate străzile Ioan Slavici, Progresului şi Rozelor din Panciu, cât şi drumul de acces către manăstire, situată peste Pârâul Hăulita. Vor fi realizate 30 de locuri de parcare şi se vor realiza 4.564 metri liniari de trotuare şi alei pietonale.

Lucrări de conservare şi restaurare vor fi făcute şi la Monumentul Eroilor 1916-1918, din centrul Oraşului Panciu.

În urma implementării proiectului se estimează că numărul de turişti din Oraşul Panciu să crească cu minim 25%.

În acest moment Primăria Panciu implementează şi proiectul „Tradiţie şi spiritualitate pănceană” prin care se promovează mai multe obiective cu valoare identitară din oraş, printre care şi Mănăstirea Brazi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*