Drumul Vinului-Festival Tradițional Păncean

Dumul Vinului a pornit sâmbătă, 24 septembrie 2011, prin Panciu…..Zeci de pănceni au venit, de dimineață, să participe la evenimentele organizate în cadrul Proiectului ”Tradiție și Spiritualitate Pănceană”. Ne referim aici la Meșteșugul Vinului, o tradiție veche de sute de ani a păncenilor, pusă în operă, sîmbătă, de către artiștii populari de la Țara Vrancei dar și de o expoziție de unelte tradiționale din podgoriile din județ. În cadrul acestei expoziții, organizată la Casa de Cultură, păncenii și turiștii veniți în zonă au putut vedea ciubere, un lin și un teasc, toate obievcte vechi de câteva sute de ani.

Vernisajul expoziției de unelte tradiționale a fost precedat de o scurtă conferință de presă, în care Primarul Ion Petre a vorbit despre importanta promovării obiectivelor cu valoare identitară din Orașul Panciu dar și despre importanța implementării Proiectului ”Tradiție și Spiritualitate Pănceană”, proiect cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.


Primăria oraşului Panciu implementează proiectul „Tradiţie şi Spiritualitate pănceană” – proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare identitară din oraşul Panciu, Judeţul Vrancea, Cod SMIS18649. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 , Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea “Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice  şi a activităţilor de marketing specifice”.

Contractul proiectului a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Oraşul Panciu, în calitate de beneficiar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea şi consolidarea turismului în oraşul Panciu prin intermediul promovării şi valorificării durabile, la nivel naţional, a potenţialului turistic cultural şi natural local, sporirea importanţei turismului şi culturii ca factori de creştere economică ce vor contribui la conservarea şi afirmarea identităţii istorice şi culturale a oraşului pe plan naţional.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în promovarea obiectivelor turistice:

 • Mănăstirea şi Schitul Brazi, care cuprinde şi Paraclisul Schitului Brazi;
 • Schitu „Sfântul Ioan Botezătorul”;
 • Beciurile monumente de patrimoniu: Beciul Domnesc, Beciul Marin   Ştefan, Beciul Vlădoianu;
 •  Meşteşugul vinului

Rezultate estimate ale proiectului:

 • Înfiinţarea Centrului de Informare şi Orientare Turistică al oraşului Panciu;
 • Realizarea paginii web a proiectulu;
 • Realizarea unui film documentar referitor la produsele turistice promovate prin proiect, difuzat la posturi de televiziune cu audienţă naţională în cadrul emisiunilor culturale;
 • Participarea la şase târguri şi expoziţii de profil din ţară, în scopul promovării produselor turistice cu valoare identitară ale oraşului Panciu;
 • Organizarea de eveniment in vederea promovarii produselor turistice identitare a oraşului Panciu;
 • Vizibilitate şi atractivitate crescută a principalelor obiective turistice cu valoare identitară din oraşul Panciu;
 • Atractivitatea sporită a oraşului Panciu, sporirea circulaţiei turistice cu 59%;
 • Promovarea turismului durabil;
 • Măsuri de E-Turism implementate (promovarea şi marketing-ul on-line a principalelor obiective turistice cu valoare identitară din oraşul Panciu);

Valoarea totală a proiectului este de  998.218,52 lei, valoarea totală eligibilă este de 787.500,49 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 669.375,42 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 102.375,06 lei, iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului este de 15.750,01 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni, începând cu 17.02.2011.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*