Anunț public privind decizia etapei de încadrare

PRIMARIA  ORASULUI PANCIU, titular al proiectului “Construire centrală fotovoltaică 0.99 MW”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, cu continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire centrală fotovoltaică 0,99 MW”, propus a fi amplasat în Panciu, DJ 204E, T116, P1782/1, L6, jud. Vrancea.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu nr.2, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și în ziua de vineri între orele 8.00-14.00, precum și la urmatoarea adresă de internet http://apmvn.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pana la data de 28.06.2011.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*